top of page

Handel

Aannemingsbedrijf Maarten van Rijn B.V. neemt op haar eigen terrein ongebroken puin in van haar eigen werken, alsmede van derden. In eigen beheer wordt het ongebroken materiaal gecertificeerd omgezet naar een secundaire werkzame bouwstof, menggranulaat 0/31.5. Dit materiaal wordt met name toegepast als fundatiemateriaal in de civiel technische werken.

Urban Mining Katwijk BV heeft zich gespecialiseerd in de circulaire handel van diverse materialen en goederen welke vrij komen door demontage bij de werkzaamheden en   aangeboden en ingekochte materialen en goederen. Door de inzet van de circulaire handel wordt een groot deel hiervan weer hergebruikt.

Ons doel is het leveren van (bouw)materialen die bijdragen aan een circulaire economie en zo een mindere belasting op het milieu te creëren. Met een recyclingpercentage  van 98% door alle werkmaatschappijen wordt door ons een goede bijdrage geleverd aan een beter  milieu. 

bottom of page