top of page
E7C83C25-4121-4676-8F1F-8928131BA4DD.jpg

Asbestsanering

Ondeskundig uw asbest verwijderen vergroot de kans op het vrijkomen van ongewenste asbestvezels en de kans op nadelige gevolgen van uw gezondheid. Laat uw asbest vakkundig verwijderen door Milieu Werken Duin & Bollenstreek onderdeel van Maarten van Rijn BV

Asbestsanering

Milieu Werken Duin en Bollenstreek B.V. is gespecialiseerd in milieu gerelateerde werkzaamheden als het saneren van asbesthoudende materialen, uitvoeren van bodemsaneringen en assisteren bij brand- en/of asbestcalamiteiten. Milieu Werken Duin en Bollenstreek B.V. ontzorgt een opdrachtgever voor het gehele traject. Hierbij acteert zij als een gedegen partner voor een opdrachtgever.

 

Milieu Werken Duin en Bollenstreek B.V. heeft de capaciteit het gehele traject vanaf de asbestinventarisatie, vergunning aanvraag, sanering inclusief vrijgave met de bijbehorende afvoer voor u te organiseren.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met medewerkers welke conform SC 530 richtlijnen zijn opgeleid en ingezet. Uiteraard worden de werkzaamheden uitgevoerd conform de geldende regelgeving en is het personeel eveneens gecertificeerd om de werkzaamheden op de juiste manier te mogen en kunnen uitvoeren.

bottom of page