top of page
IMG_9388.heic

HET BEDRIJF

Start onderneming

De onderneming is opgericht door Maarten van Rijn samen met enkele medewerkers in 1983, met als basis sloop- en grondwerkzaamheden. Sinds die tijd heeft het bedrijf zich toegelegd op  diverse specialismen en activiteiten. . De sloop- en grondwerkzaamheden zijn een basis geweest tot een verdere uitbreiding, in diverse specialisme waaronder het saneren van asbesthoudende producten.

Asbest

Sinds de beroepsmatige toepassing en verkoop van asbest op 1 juli 1993 werd verboden, is door Maarten van Rijn in 1996 een milieutak, genaamd Milieu Werken Duin en  Bollenstreek B.V., opgezet die zich heeft gespecialiseerd in saneren van asbesthoudende bouwkundige onderdelen. Sindsdien  saneert de milieutak succesvol en gecertificeerd diverse asbestprojecten welke qua omvang van een keukenzeiltje bij een particulier kunnen zijn tot het saneren van gehele winkelcentra en bedrijfshallen met een omvang van 5.000m² en meer.

V.C.A.

In 2009 zijn alle werkmaatschappijen onderworpen  aan een algehele VCA-audit, met als resultaat dat vanaf 2009 alle werkmaatschappijen voldoen aan de eisen zoals is gesteld in het VGM Checklist Aannemers, beter bekend als het V.C.A.. Met behulp van het V.C.A. certificaat wordt onder andere regelmatig  getoetst en gedocumenteerd dat alle maatschappijen beschikken over voldoende kennis van veiligheid, gezondheid en milieu, en de doeltreffende toepassing daarvan.

Bodemsanering & ISO

In 2010 is de certificering van de milieutak verder uitgebreid met het bodemsaneringscertificaat en het bijbehorende ISO 9001. Met behulp van deze certificaten zijn diverse kleine en  grote saneringsprojecten uitgevoerd.  Gezien het economische verloop van de economie is er in 2016 besloten verder te gaan met  de op dat moment  grootste drie kernactiviteiten:  1. Het slopen van huizen, gebouwen en constructiesloop, 2. Het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden, en  3. Het saneren van asbesthoudende toepassingen in en op bouwkundige eenheden.

Recycling puin, printplaten ijzer & metalen

Sinds 2012 is de organisatie gevestigd op haar huidige locatie aan De Scheysloot 81,  Noordwijk. De werkzaamheden worden vanuit deze plek  zorgvuldig aangestuurd en ingepland. Mede door de huidige  gunstige vestigingslocatie is er gestart om in eigen beheer de secundaire grondstoffen handel op te zetten. Hierbij wordt de ongebroken puin, welke wordt ingenomen van eigen werk alsmede van derden, gebroken en omgezet tot de secundaire bouwstof menggranulaat 0/31,5. Ook is de recycling van printplaten, oud ijzer en metalen opgezet. Hierbij wordt vooral gelet op de scheiding van juiste producten en de duurzame en milieubewuste afvoer van de circulaire producten alsmede een juiste afzet locatie. De  ontvangst van het oud ijzer en metalen, wordt geheel en correct  verzorgd door onze weegmeester. Hij neemt de materialen in en beoordeelt deze op kwaliteit.. Onze weegmeester neemt zowel materiaal in van particulieren als zakelijke klanten.

WIJ BETALEN VOOR OUD IJZER EN METALEN!!

 

 

Stagebedrijf

Mede door de slechte doorstroming en aanwas van goed, jong personeel is in 2018 het stagebedrijf opgezet. Vanuit hier kan een opleiding worden verzorgd waarbij de juiste ondersteuning wordt geboden voor een leuke en leerzame leerweg.

Een  team van medewerkers staat dagelijks enthousiast klaar om de diverse werkzaamheden te verrichten. Daarbij kunnen zij gebruik maken van moderne en krachtige machines en gereedschappen. Bij alle werkzaamheden worden de strenge regels en normen conform onze certificeringen aangehouden.

's Heeren Loo te Noordwijk

Mensen met een beperking hebben recht op zorg op maat. Daarom werkt 's Heeren Loo samen met Aannemingsbedrijf Maarten van Rijn B.V. om hun krachten op deze wijze te bundelen, om de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking zo goed mogelijk te laten verlopen . Bij Aannemingsbedrijf Maarten van Rijn B.V. zijn deze mensen actief werkzaam. Zij werken op hun eigen tempo, werkwijze en met de juiste ondersteuning. Met een juiste aanpak en werkwijze bouwen zij aan hun zelfvertrouwen en leveren hiermee ook een waardevolle bijdrage aan de maatschappij.

Uitvoering opdrachten

Opdrachten worden onder leiding en verantwoording van eigen medewerkers van begin tot einde uitgevoerd. Waar nodig kunnen wij gebruik maken van specialisten op inhuurbasis, zodat u altijd slechts één partner en/of aanspreekpunt hebt om uw project te begeleiden. Uiteraard werken wij ook onder leiding van andere aannemers voor deelprojecten.

Door het toepassen van haar jarenlange ervaring, opgedane vakkennis en het permanent
hanteren van duidelijke afspraken heeft het bedrijf zich kunnen ontwikkelen tot en gezonde en betrouwbare partner waarmee u te allen tijde uw project naar volle tevredenheid kan realiseren.

Met name  de veelzijdigheid, flexibiliteit en de schaalbaarheid van onze activiteiten maken ons tot een breed inzetbare, betrouwbare en hanteerbare partner voor u.

Certificaten

Contact personen 

263B4273-D976-43CD-9AF6-2A8BA64645CA.png

Maarten van Rijn

DGA

06 - 50255548

37469243-6362-4504-AAAF-C8779DC4B41C.png

Bob van der Meer

Directie 

06 - 50255548

1D372B7B-B66D-410E-A137-240A825AEA01.png

Dewi Guijt

Directie secretaresse

 

071 - 4031800

DDC2F1A0-3841-4091-81E1-534FF2A1C978.png

Cees

Weegmeester

071 - 4031800

bottom of page