Maarten van Rijn

Aannemingsbedrijf M. van Rijn B.V.

De organisatie van Projecten

Voordat een project tot stand komt is er vaak al het nodige werk verzet. Vanaf het moment dat u bij ons een verzoek of aanvraag indient start de voorbereiding om tot een juiste aanpak en uitvoering te kunnen komen.

Op basis van de door u aangeleverde doelstelling, tekeningen, planning en budget wordt ons vooronderzoek gestart. Vrijwel altijd zullen wij op locatie gaan kijken om een juiste beoordeling van terrein, gebouw, omgeving, aan- en afvoer mogelijkheden en mogelijke hindernissen mogelijk te maken. Tijdens onze schouw worden foto’s gemaakt van alle aspecten die van belang zijn in het project. Dat geeft ons een duidelijk beeld bij de calculatie en het voorkomt onduidelijkheid achteraf over de bestaande situatie bij aanvang van de werkzaamheden.

Aansluitend ontvangt u een doorgerekend voorstel, waarbij alle ingrediënten duidelijk zijn aangegeven. Eventuele opbrengst van materialen of producten wordt apart vernoemd en verrekend. In ons voorstel zijn alle voorziene kosten meegenomen, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Mogelijk meerwerk wordt duidelijk aangegeven en zo nodig gelimiteerd tot een maximum. U weet dus altijd waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten.

Een door beide partijen getekende opdrachtbevestiging legt alle gemaakte afspraken vast en maakt de start van de werkzaamheden mogelijk. Bij langlopende projecten vindt regelmatig werkoverleg plaats, zodat u permanent op de hoogte bent van de status en voortgang.

De volledige aanpak is bij ons altijd duidelijk en inzichtelijk gemaakt voor u.

Wij streven naar tevreden opdrachtgevers door het realiseren van succesvolle projecten, zodat u weer bij ons terugkomt voor uw volgende opdracht.