Maarten van Rijn

Aannemingsbedrijf M. van Rijn B.V.

Sloopwerkzaamheden

Een groot deel van de werkzaamheden bestaat uit de sloop van gebouwen, opstallen, funderingen en dergelijke. Met de inzet van aangepast materieel is er geen opdracht te groot of te klein voor ons bedrijf.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt de uiterste zorg besteed aan veiligheid voor medewerkers, omgeving en eventuele omwonenden.

Al onze werkzaamheden vinden plaats volgens de richtlijnen die voor veilig slopen gehanteerd worden. Om aan deze richtlijnen te voldoen is M. van Rijn B.V. ook VCA* gecertificeerd.

Door zorgvuldig demonteren en slopen kan een scheiding van bouw- en afvalmaterialen worden gerealiseerd. Daarmee voorkomen we hoge kosten voor scheiding of storten van afval. Door effectief te werken besparen we dus voor u en ons uiteindelijk veel geld.

Het afvoeren van materialen kan vaak drastisch worden beperkt doordat puinbrokken op locatie verwerkt kunnen worden tot granulaat, door de inzet van een mobiele puinbreker. Naast de grote besparing op transport, kan de eventuele verkoop van dit granulaat tot een korting op de projectprijs leiden.

Uiteraard zijn deze activiteiten destijds gestart op basis van wetgeving, daarbij is de noodzakelijke investering in dergelijke apparatuur ook gedaan om u beter van dienst te kunnen zijn.

Voor de aanvraag van vergunningen voor sloop of verbouwing is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Voor Asbest gerelateerde projecten is een asbest inventarisatie rapport noodzakelijk bij de aanvraag van een sloopvergunning. Bij alle bijzondere aanvragen, bijvoorbeeld door verkeersregeling, bijzonder vervoer, afvoer van materialen en dergelijke kunt u gebruik maken van onze ervaring en kennis op dat gebied.

Wij zorgen dat u zorgeloos kunt ondernemen.