Maarten van Rijn

Aannemingsbedrijf M. van Rijn B.V.

Asbest Sanering

Voor alle projecten waar de aanwezigheid van asbest wordt aangetoond of verondersteld, is de inzet van onze gespecialiseerde medewerkers noodzakelijk.

Als voorbereiding worden de besmette gebieden eerst volledig in kaart gebracht, op grond van een inventarisatie rapport. Daaruit volgt het plan van aanpak voor verwijderen, inpakken, afvoeren en vernietigen van alle asbest en de besmette materialen.

Het rapport en het plan van aanpak vormen de basis voor ons voorstel aan u. Daarmee staat volledig vast wat er moet gebeuren en wat de kosten daarvan zijn.

Uiteraard beschikken wij over alle noodzakelijke mensen, materialen en gereedschappen om de projecten volgens SCA 530 Procescertificaat Asbestverwijdering uit te voeren. De risico’s voor de gezondheid van medewerkers, omgeving en eventuele omwonenden worden daarbij voortdurend bewaakt.

Uiteraard beschikken we over alle noodzakelijke mensen, materialen en gereedschappen om de projecten volgens Intron richtlijnen en normen uit te voeren. De risico’s voor de gezondheid van medewerkers, omgeving en eventuele omwonenden worden daarbij voortdurend bewaakt.

Op alle projecten wordt een gediplomeerd DTA medewerker ingezet om de kwaliteit en veiligheid van het werk te waarborgen. Via een gedegen vooropleiding zijn de betrokken medewerkers op de hoogte van alle eisen die gesteld worden aan dit bijzondere en risicovolle werk.

Door onze gedegen aanpak en betrouwbare mensen en middelen zijn wij in staat om asbest sanering op een gezonde manier voor u uit te voeren.